Πληκτρολογήστε για αναζήτηση

Πώς και Γιατί

Imagination

The Idea

Στόχος μας ήταν να κατασκευάσουμε ένα portal για προβλέψεις ειδικών στοιχημάτων βάση της δικής μας φαντασίας, λίγο έξω από τα καθορισμένα. Σκοπός μας η ευκολία στην ενημέρωση αλλά και στην χρήση.

Development

Responsive and Responsible Coding

Κατασκευάσαμε ένα portal που προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες χρησιμοποιώντας ότι πιο σύγχρονο στο development. Σκοπός μας η σωστή προσαρμογή και συμπεριφορά του portal.

Social Apps

Instant Articles for Facebook

Δημιουργήσαμε instant article δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά πλέον γρήγορα και ελαφριά άρθρα στο facebook. Σκοπός μας το καλύτερο User Experience και η ταχύτερη ενημέρωση.

Digital Marketing

Ads Everywhere

Αναλόγως τις διαφημιστικές απαιτήσεις δημιουργήσαμε χώρους διαφήμισης παντού και ξεχωριστούς για desktop, mobile, tablet. Σκοπός μας η αύξηση της απόδοσης των διαφημίσεων.

error: Content is protected !!